Missie

•    Filippus ziet het als zijn taak om gelovigen te helpen hun geloof te verdiepen, te vernieuwen en te verankeren in het Woord van God.

•    Filippus biedt ondersteuning aan de individuele gelovige en toont daarin ook kerkelijke, missionaire en maatschappelijke betrokkenheid.

•    Filippus richt zich op de generatie van ouders en grootouders en via hen op de jeugd.

 
up up