dinsdag 20 februari 2018

Dagelijkse passage Filippus Dagboek

Matteüs 6:34 Lied 905:4
‘Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.’ (vs. 34) ‘Zorgen moet je niet maken, zorgen moet je doen.’ Leuk gevonden. Maar er valt nog wel iets meer over te zeggen! Alleen al in Nederland leven anderhalf miljoen mensen onder de armoedegrens. Niet weinigen van hen leven bij de dag. Sommigen weten niet of ze er de volgende dag nog zullen zijn. De meeste landgenoten hebben het weliswaar goed en hebben alles goed geregeld met het oog op de toekomst. Niks mis mee. Maar … je weet niet eens of je er morgen nog bent. En de vraag dringt zich op: waar haal je het vertrouwen vandaan om te leven? Het evangelie wekt de indruk dat Jezus een grenzeloos vertrouwen heeft in een God die de wereld liefheeft en trouw blijft. Dat is Jezus’ ervaring en die gunt Hij iedereen. Dat vertrouwen maakt het haalbaar dat (ook de noodzakelijke) zorg niet meer beslag op je legt dan nodig is.
Lees meer

De Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden (CBB) in Ermelo heeft zowel het jaarlijks verschijnende Filippus Dagboek als het boek Zilver is goud (ds. P. Brouwer) beschikbaar in gesproken vorm op daisy-cd-rom voor mensen met een leesbeperking. De cd-rom is alleen te beluisteren via een daisyspeler en niet via een gewone cd-speler.

Voor het bestellen van deze uitgave in een aangepaste leesvorm kunt u contact opnemen met de CBB, tel. 0341-565499, e-mail info@cbb.nl. Kijk voor meer informatie en de overige uitgaven die de CBB in aangepaste leesvormen beschikbaar heeft op de website www.cbb.nl.