ANBI

1.    Naam: Stichting Gereformeerd Traktaatgenootschap Filippus

2.    RSIN: 25.33.054

3.    Contactgegevens: zie http://www.filippus.nl/content/view/4330/65/

4.  Doelstelling:
A. de vervaardiging en verspreiding van christelijke lectuur die is gebaseerd op de bijbel en het belijden van de kerk;
B. de stichting beoogt niet het maken van enig vermogensvoordeel (artikel 2 van de statuten).

5.    Beleidsplan: zie beleidsplan.

6.    Bestuurssamenstelling: zie http://www.filippus.nl/content/view/4341/66/

7.    Beloningsbeleid: conform de statuten ontvangen bestuurders geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

8.    Verslag uitgeoefende activiteiten: zie 201720162015201420132012.

9.    Financiële verantwoording: zie jaarrekening 2016201520142013, 2012.

 
up up