Filippus

Uitgeverij voor bijbelse geloofsvernieuwing
Over ons
zondag 24 juni 2018

Dagelijkse passage Filippus Dagboek

Jeremia 44 Psalm 18:1
‘Ik ben op hun ongeluk uit, niet op hun geluk.’ (vs. 27) Het is duidelijk dat koning Nebudkadnessar Egypte zal naderen en innemen. Wanneer hij zal komen zal ook de zinloosheid blijken van het vertrek van de Judeeërs uit hun eigen land. Een harde waarheid komt al naderend naar voren. Hoe moeilijk is het om de waarheid onder ogen te zien? Tenminste, als we geloven in een leugen. Liever blijven we dan vasthouden aan onze interpretatie van de werkelijkheid. Ineens lijken de Judeeërs zich wel aan hun beloften te willen houden. Beloften die ze gemaakt hebben voor de koningin van de hemel. Ze willen voor haar wierook branden en wijnoffers brengen. Soms schetsen we voor onszelf een verdraaid beeld van de werkelijkheid. Jeremia is zich daarvan bewust. Hij ziet dat zijn volksgenoten de werkelijkheid niet willen aanvaarden. Eerder horen wij de woorden: ‘Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk.’ Nu is het anders. Nu komt ongeluk, in plaats van geluk.
Lees meer

Dagboek 2019

Het Filippus dagboek 2019 verschijnt in september 2018.

Bestel hier!

Bekijk alle publicaties op de webshop Kameel.nl

Al onze publicaties zijn te bestellen op Kameel.nl: dé online christelijke boekhandel van Nederland!

Kameel.nl

Missie

Wij bieden ondersteuning aan de zelfstandige gelovige

Filippus ziet het als zijn taak om gelovigen te helpen hun geloof te verdiepen, te vernieuwen en te verankeren in het Woord van God.
Filippus biedt ondersteuning aan de individuele gelovige en toont daarin ook kerkelijke, missionaire en maatschappelijke betrokkenheid.
Filippus richt zich op de generatie van ouders en grootouders en via hen op de jeugd.