Filippus

Uitgeverij voor bijbelse geloofsvernieuwing
Over ons
vrijdag 19 oktober 2018

Dagelijkse passage Filippus Dagboek

Rechters 11:29-40 Lied 536:3
‘Zijn dochter ging voorop.’ (vs. 34) U kunt zich voorstellen dat uitleggers van dit bijbelgedeelte zich in allerlei bochten wringen om een acceptabele verklaring te geven voor wat zich hier afspeelt. Een mensenoffer is toch uit den boze? Is Jefta’s geweten soms niet goed ontwikkeld? Zien we hier een restant van zijn leven als roverhoofdman? Of is dit het gevolg van de afgodendienst in die tijd? Een alternatieve verklaring is dat Jefta’s dochter voor de rest van haar leven aan God gewijd zou worden – een soort kloosterleven; maar er staat toch echt ‘brandoffer’... Je kunt er natuurlijk van leren dat je geen beloftes doet die je niet kunt nakomen. Of je kunt je verwonderen over de bereidheid van Jefta’s dochter, die haar belang ondergeschikt maakt aan de eed die haar vader gezworen had. Je kunt het er ook op houden dat hier geen woorden voor zijn – zoals God er ook het zwijgen toe doet...
Lees meer

Dagboek 2019

Het Filippus dagboek 2019 kunt u vanaf nu bestellen!

Bestel hier!

Bekijk alle publicaties op de webshop Kameel.nl

Al onze publicaties zijn te bestellen op Kameel.nl: dé online christelijke boekhandel van Nederland!

Kameel.nl

Missie

Wij bieden ondersteuning aan de zelfstandige gelovige

Filippus ziet het als zijn taak om gelovigen te helpen hun geloof te verdiepen, te vernieuwen en te verankeren in het Woord van God.
Filippus biedt ondersteuning aan de individuele gelovige en toont daarin ook kerkelijke, missionaire en maatschappelijke betrokkenheid.
Filippus richt zich op de generatie van ouders en grootouders en via hen op de jeugd.