Filippus

Uitgeverij voor bijbelse geloofsvernieuwing
Over ons
dinsdag 11 december 2018

Dagelijkse passage Filippus Dagboek

Jesaja 12:1-6 Lied 774:1
‘Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding.’ (vs. 3) In mijn studententijd werden wij bij iedere doopsbediening herinnerd aan Jesaja 12. Vlak voor de doop citeerde de plaatselijke wijkpredikant altijd daaruit en zei: ‘Laten wij vol vreugde water scheppen uit de bronnen des heils’. Vervolgens goot hij met royale hand het doopwater uit over het kindje. Hij raakte daarmee aan de dubbele betekenis, die ook deze profetie van Jesaja in zich draagt. In de eerste plaats mochten de Israëlieten hoop hebben dat het weer goed zou worden tussen God en hen. Dat de nu nog toekomstige ballingschap ook ooit weer voorbij zou zijn. In de tweede plaats wijzen de woorden vooruit naar Hem, die het water des levens heeft en is. Hij, die aan de Samaritaanse vrouw dit levende water aanbood. En zij dronk! Inderdaad, Hem, die wij in deze adventstijd intens verwachten, Hij is de Bron van de redding. Kom dan, en drink!
Lees meer

Dagboek 2019

Het Filippus dagboek 2019 kunt u vanaf nu bestellen!

Bestel hier!

Bekijk alle publicaties op de webshop Kameel.nl

Al onze publicaties zijn te bestellen op Kameel.nl: dé online christelijke boekhandel van Nederland!

Kameel.nl

Missie

Wij bieden ondersteuning aan de zelfstandige gelovige

Filippus ziet het als zijn taak om gelovigen te helpen hun geloof te verdiepen, te vernieuwen en te verankeren in het Woord van God.
Filippus biedt ondersteuning aan de individuele gelovige en toont daarin ook kerkelijke, missionaire en maatschappelijke betrokkenheid.
Filippus richt zich op de generatie van ouders en grootouders en via hen op de jeugd.