Filippus

Uitgeverij voor bijbelse geloofsvernieuwing
Over ons
vrijdag 16 november 2018

Dagelijkse passage Filippus Dagboek

Openbaring 22:10-16 Lied 825:10
‘Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden.’ (vs. 12) Mensen veranderen niet zomaar. Sterker nog: de meeste mensen blijven hun hele leven min of meer hetzelfde. Natuurlijk, we worden ouder, ons leven neemt een bepaalde loop: we trouwen, voeden kinderen op, werken en hebben een leuke hobby ernaast. We maken verschillende levensfasen mee. Maar vanbinnen veranderen we niet zomaar. Misschien is het ook wel lastiger om te veranderen naarmate onze leeftijd vordert. We zijn gierig, of juist gul. We zijn naar binnen gekeerd, of juist extravert. We zijn gericht op anderen, of juist enkel en alleen met onszelf bezig. Naar het einde toe zal steeds duidelijker worden waar eenieder staat. Wie onheil aanricht, zal nog meer onheil aanrichten en wie goeddoet, zal nog meer goeddoen. Steeds duidelijker gaat worden wie voor Christus heeft gekozen en wie voor het kwade. Als Christus komt en wanneer Hij het Licht is, zal niets in ons verborgen blijven.
Lees meer

Dagboek 2019

Het Filippus dagboek 2019 kunt u vanaf nu bestellen!

Bestel hier!

Bekijk alle publicaties op de webshop Kameel.nl

Al onze publicaties zijn te bestellen op Kameel.nl: dé online christelijke boekhandel van Nederland!

Kameel.nl

Missie

Wij bieden ondersteuning aan de zelfstandige gelovige

Filippus ziet het als zijn taak om gelovigen te helpen hun geloof te verdiepen, te vernieuwen en te verankeren in het Woord van God.
Filippus biedt ondersteuning aan de individuele gelovige en toont daarin ook kerkelijke, missionaire en maatschappelijke betrokkenheid.
Filippus richt zich op de generatie van ouders en grootouders en via hen op de jeugd.