Filippus

Uitgeverij voor bijbelse geloofsvernieuwing
Over ons
zondag 23 september 2018

Dagelijkse passage Filippus Dagboek

Efeziërs 5:21-27 Lied 795:1, 2, 3, 4, 5
‘Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven …’ (vs. 25) Mijn vrouw glimlacht als ik zulke woorden lees. Mocht ik het wat al te zelfbewust voorlezen, dan zegt een licht opgetrokken wenkbrauw: ‘Ik heb je door, mannetje!’ Wij kunnen er samen om lachen. Je komt echter genoeg situaties tegen waarin het lachen beide echtgenoten vergaan is. Als de liefde is verdampt, je vreemden voor elkaar bent geworden, of vechtgenoten. Denkt Paulus met een ‘machtswoord’ een uitweg te bieden? Even de vrouw op haar plaats zetten? Haal je dat maar niet in het hoofd, broeder! Als je Hem mag representeren, die kwam, niet om gediend te worden maar om te dienen, dan is een machtswoord sowieso niet op zijn plaats. De grappige uitspraak ‘De man is het hoofd, maar de vrouw de nek; als de nek beweegt gaat het hoofd mee’ gaat niet ver genoeg. Ik ben voor mijn vrouw wat Christus voor zijn kerk is? Dat lijkt me geen grap! Dit nekt al mijn eigendunk en heerszucht. Dan mag mijn wederhelft nog wel wat opofferende liefde van mij verwachten! Hij heeft mij door, Paulus.
Lees meer

Dagboek 2019

Het Filippus dagboek 2019 verschijnt in september 2018.

Bestel hier!

Bekijk alle publicaties op de webshop Kameel.nl

Al onze publicaties zijn te bestellen op Kameel.nl: dé online christelijke boekhandel van Nederland!

Kameel.nl

Missie

Wij bieden ondersteuning aan de zelfstandige gelovige

Filippus ziet het als zijn taak om gelovigen te helpen hun geloof te verdiepen, te vernieuwen en te verankeren in het Woord van God.
Filippus biedt ondersteuning aan de individuele gelovige en toont daarin ook kerkelijke, missionaire en maatschappelijke betrokkenheid.
Filippus richt zich op de generatie van ouders en grootouders en via hen op de jeugd.