Filippus

Uitgeverij voor bijbelse geloofsvernieuwing
Over ons
donderdag 24 mei 2018

Dagelijkse passage Filippus Dagboek

Handelingen 23:10-22 Lied 732:1
‘De zoon van Paulus’ zuster hoorde echter van dit plan. Hij ging (...) en stelde hij Paulus (…) op de hoogte.’ (vs. 16) Naamloos blijft hij voor ons, Paulus’ neef, zoon van zijn zus. Zijn dappere inzet is er niet minder om. Integendeel. In de verwarrende en gevaarlijke omstandigheden hoorde hij van moordplannen op Paulus, uit de kring van joden. Opnieuw staat hier niet ‘al de Joden’. Het voorkomt mogelijke discriminatie tegenover de Joden. Lucas vertelt dat deze jongen zich daadwerkelijk inzet. Hij is een instrument in Gods hand. Paulus heeft van de Heer doorgekregen dat hij in Rome mag getuigen van de Heer. Deze jongen mag meewerken aan Paulus’ veiligheid. Ongedacht en wellicht ongemerkt staat hij in Gods dienst. Vaak vragen mensen zich af wat ze voor het evangelie kunnen betekenen. Achteraf ziet men: God was meer bij ons dan wij voor mogelijk hielden. Lucas geeft ons aan: als we met Gods liefde en aanwijzingen leven, staan we meer in zijn dienst dan we denken. God gebruikt daarvoor vaak mensen. Ook u?
Lees meer

Dagboek 2019

Het Filippus dagboek 2019 verschijnt in september 2018.

Bestel hier!

Bekijk alle publicaties op de webshop Kameel.nl

Al onze publicaties zijn te bestellen op Kameel.nl: dé online christelijke boekhandel van Nederland!

Kameel.nl

Missie

Wij bieden ondersteuning aan de zelfstandige gelovige

Filippus ziet het als zijn taak om gelovigen te helpen hun geloof te verdiepen, te vernieuwen en te verankeren in het Woord van God.
Filippus biedt ondersteuning aan de individuele gelovige en toont daarin ook kerkelijke, missionaire en maatschappelijke betrokkenheid.
Filippus richt zich op de generatie van ouders en grootouders en via hen op de jeugd.