Filippus

Uitgeverij voor bijbelse geloofsvernieuwing
Over ons
maandag 10 december 2018

Dagelijkse passage Filippus Dagboek

Jesaja 11:11-16 Lied 157a:3 en 4
‘Efraïms afgunst zal verdwijnen, aan Juda’s vijandschap komt een eind.’ (vs. 13) Al generaties lang trekken Efraïm en Juda gescheiden op. Na koning Salomo viel het land uiteen. Er waren momenten, waarop ze zelfs de wapens tegen elkaar opnamen. Allemaal mensen uit dat ene uitverkoren volk. Hebben wij, christenen, het beter gedaan? Nee! Wat een verdeeldheid bij ons, die door Gods Zoon, de Messias, Vader tegen Hem mogen zeggen. Wat doen we dat in veel verschillende kerken. Soms is over en weer de eenheid in Christus ver te zoeken. Israël heeft een lange louteringsperiode nodig. Toch is er nu al een belofte voor de toekomst. Eens zullen de stammen uit het noorden en uit het zuiden weer een hechte eenheid vormen. Dat zijn Messiaanse beloften! Laat deze adventstijd ook ons weer dichter bij de ander brengen, die met ons de naam van Christus belijdt. Dat zal ongelovigen helpen om een stap te zetten richting het Kind van Betlehem.
Lees meer

Dagboek 2019

Het Filippus dagboek 2019 kunt u vanaf nu bestellen!

Bestel hier!

Bekijk alle publicaties op de webshop Kameel.nl

Al onze publicaties zijn te bestellen op Kameel.nl: dé online christelijke boekhandel van Nederland!

Kameel.nl

Missie

Wij bieden ondersteuning aan de zelfstandige gelovige

Filippus ziet het als zijn taak om gelovigen te helpen hun geloof te verdiepen, te vernieuwen en te verankeren in het Woord van God.
Filippus biedt ondersteuning aan de individuele gelovige en toont daarin ook kerkelijke, missionaire en maatschappelijke betrokkenheid.
Filippus richt zich op de generatie van ouders en grootouders en via hen op de jeugd.