Filippus

Uitgeverij voor bijbelse geloofsvernieuwing
Over ons
zaterdag 18 augustus 2018

Dagelijkse passage Filippus Dagboek

Psalm 68:25-36 Psalm 68:25-36
‘Erken Gods macht …’ (vs. 35) De God van Israël heeft een eigen zetel gekozen. Niet op de hoogste bergtop, nauwelijks bereikbaar, maar op het heuveltje Sion – dicht bij zijn volk. Het bewijs daarvan is de ‘ark van het verbond’. Toen die werd binnengebracht en zo de Heer ‘opsteeg’ (1 Kron.15:28) was er een feestelijke optocht (vs.19 en 25) en werd een uitbundig festival georganiseerd. Zouden ook wij, gelovigen uit de heidenen, daaraan mogen meedoen? Ja. Niet in de eerste plaats als pelgrimage naar Jeruzalem, maar wel in de aanbidding in ‘geest en waarheid’ (Joh. 4:23). Die aanbidding is de erkenning dat de ‘God van Israël’ de hoogste is, ontzagwekkend. Zijn grootheid en genade waaieren als het ware uit vanuit zijn heiligdom – dat gaat wereldwijd. De kern daarvan is het offer dat verzoening bewerkt. Dat is helemaal volbracht door de Here Jezus, de Zoon van ‘de God van Israël’ – geprezen zij HIJ!
Lees meer

Dagboek 2019

Het Filippus dagboek 2019 verschijnt in september 2018.

Bestel hier!

Bekijk alle publicaties op de webshop Kameel.nl

Al onze publicaties zijn te bestellen op Kameel.nl: dé online christelijke boekhandel van Nederland!

Kameel.nl

Missie

Wij bieden ondersteuning aan de zelfstandige gelovige

Filippus ziet het als zijn taak om gelovigen te helpen hun geloof te verdiepen, te vernieuwen en te verankeren in het Woord van God.
Filippus biedt ondersteuning aan de individuele gelovige en toont daarin ook kerkelijke, missionaire en maatschappelijke betrokkenheid.
Filippus richt zich op de generatie van ouders en grootouders en via hen op de jeugd.