Filippus

Uitgeverij voor bijbelse geloofsvernieuwing
Over ons
01/21/2018

Dagelijkse passage Filippus Dagboek

1 Koningen 8:12-21 Lied 364:5
‘Toen sprak Salomo …’ (vs. 12a) Met zijn gezicht naar de tempel wijdt Salomo het gebouw in met een spreuk. Daarna wendt hij zich tot het volk. Hij zegent de gemeenschap. Zoals bij elke opening wordt ook hier een stukje van de voorgeschiedenis weergegeven. David wordt geprezen om zijn voornemen een tempel voor God te bouwen. En nu heeft Salomo het plan ten uitvoer gebracht. De tempel dient voor twee dingen, benadrukt hij: als huis voor de HEER en als plek voor de ark. De Godsnaam bepaalt ons bij de aanwezigheid van de Eeuwige. Ook al is Hij groter en omvangrijker dan een gebouw, hier kun je Hem vinden. Daarnaast is er plek voor de ark. Hier word je herinnerd aan het verbond dat God sloot met zijn volk. Hier mag dit verbond zich steeds weer vernieuwen. Zijn trouw en liefde zijn er ook vandaag. God laat niet los wat Hij in ons leven begon.
Lees meer

Dagboek 2018

Het complete dagboek is te bestellen op de christelijke webshop kameel.nl

Bestellen

Bekijk alle publicaties op de webshop Kameel.nl

Al onze publicaties zijn te bestellen op Kameel.nl: dé online christelijke boekhandel van Nederland!

Kameel.nl

Missie

Wij bieden ondersteuning aan de zelfstandige gelovige

Filippus ziet het als zijn taak om gelovigen te helpen hun geloof te verdiepen, te vernieuwen en te verankeren in het Woord van God.
Filippus biedt ondersteuning aan de individuele gelovige en toont daarin ook kerkelijke, missionaire en maatschappelijke betrokkenheid.
Filippus richt zich op de generatie van ouders en grootouders en via hen op de jeugd.