Filippus

Uitgeverij voor bijbelse geloofsvernieuwing
Over ons
dinsdag 17 juli 2018

Dagelijkse passage Filippus Dagboek

1 Korintiërs 4:1-4 Lied 316:1 en 2

‘Men moet ons beschouwen als dienaren van
Christus, aan wie het beheer over de geheimen
van God is toevertrouwd.’ (vs. 1)
We hoorden al eerder over de geheimen van God. Het
gaat daarbij over de dwaze wijze waarop God ons en de
wereld wil redden. Hij doet dat door zijn Zoon te zenden.
Hij is door mensen ter dood gebracht doordat zij Hem
de meest vernederende straf hebben laten ondergaan:
de dood aan een kruis. Aan Paulus, Kefas en Apollos zijn
deze geheimen toevertrouwd. Zij zijn aan de gemeente
geschonken om deze geheimen duidelijk te maken. Dat
vraagt om een bepaalde houding: betrouwbaar zijn. De
boodschap over de verlossing die God mensen wil schenken
in Jezus Christus, is geen populaire boodschap, of
een waarmee je aanzien kunt verwerven. Het kan leiden
tot verzet en tegenstand. Daarom wordt van hen aan
wie deze boodschap is toevertrouwd, betrouwbaarheid
gevraagd. Hun wordt gevraagd om trouw te zijn: om niet
op te geven en te leven in overeenstemming met de boodschap
die zij verkondigen.

Lees meer

Dagboek 2019

Het Filippus dagboek 2019 verschijnt in september 2018.

Bestel hier!

Bekijk alle publicaties op de webshop Kameel.nl

Al onze publicaties zijn te bestellen op Kameel.nl: dé online christelijke boekhandel van Nederland!

Kameel.nl

Missie

Wij bieden ondersteuning aan de zelfstandige gelovige

Filippus ziet het als zijn taak om gelovigen te helpen hun geloof te verdiepen, te vernieuwen en te verankeren in het Woord van God.
Filippus biedt ondersteuning aan de individuele gelovige en toont daarin ook kerkelijke, missionaire en maatschappelijke betrokkenheid.
Filippus richt zich op de generatie van ouders en grootouders en via hen op de jeugd.