Filippus

Uitgeverij voor bijbelse geloofsvernieuwing
Over ons
zondag 20 mei 2018

Dagelijkse passage Filippus Dagboek

Handelingen 20:17-37 Lied 704
‘… niemand van u (…) mij terug zal zien.’ (vs. 25) Voorgoed vertrekken geeft ons tegenstrijdige gevoelens: weemoed, boosheid, pijn, verdriet, gelatenheid. Soms schieten zelfs woorden tekort om gedachten en gevoelens te verwoorden. Vooral het besef van onbestendigheid raakt ons diep. Bij achterblijvers geeft zoiets soms het gevoel: ‘van mij hoef ik ook niet meer.’ Die gevoelens en gedachten zijn menselijk, begrijpelijk. Paulus legt daar een fundament onder: afscheid nemen in vertrouwen dat Gods trouw blijft en voor ons uitgaat om mogelijkheden te verkennen. De vertrekkende baant de route voor de achterblijvers. Op dit pinksterfeest ontvangen we de heilige Geest. Hij is machtig om onze toekomst inhoud en richting te geven. Wie de Geest toelaat, groeit in vertrouwen dat liefde van Hem komt. Dat maakt ons betrouwbare getuigen. De kerkelijke gemeenschap ontdekt – misschien even – dat God ons raakt. Misschien worden anderen ook geraakt door u. Wat een belofte. Dat is reden tot feest! Vandaag.
Lees meer

Dagboek 2019

Het Filippus dagboek 2019 verschijnt in september 2018.

Bestel hier!

Bekijk alle publicaties op de webshop Kameel.nl

Al onze publicaties zijn te bestellen op Kameel.nl: dé online christelijke boekhandel van Nederland!

Kameel.nl

Missie

Wij bieden ondersteuning aan de zelfstandige gelovige

Filippus ziet het als zijn taak om gelovigen te helpen hun geloof te verdiepen, te vernieuwen en te verankeren in het Woord van God.
Filippus biedt ondersteuning aan de individuele gelovige en toont daarin ook kerkelijke, missionaire en maatschappelijke betrokkenheid.
Filippus richt zich op de generatie van ouders en grootouders en via hen op de jeugd.