Filippus

Uitgeverij voor bijbelse geloofsvernieuwing
Over ons
dinsdag 18 september 2018

Dagelijkse passage Filippus Dagboek

Efeziërs 4:32-5:2 Lied 1002:1, 2, 4
‘… en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft …’ (vs. 2a) ‘Lopen maakt open’ is een wandelwijsheid. Het is de ervaring van Henoch, de eerste wandelaar uit de Bijbel, die merkt dat hij, wanneer hij uit de tijd wandelt, thuiskomt in Gods open huis (Gen. 5:24). Het is de ervaring van die wandelaars onderweg naar Emmaüs, die gaandeweg merken dat ze met die vreemde Metgezel niet op een doodlopende weg zijn beland (Luc. 24:13-35). Volgelingen van Jezus worden ‘mensen van de weg’ genoemd (Hand. 9:2), omdat ze op weg gaan, volgelingen geworden zijn van Hem, die zich ‘de Weg, de Waarheid en het Leven’ (Joh. 14:6) noemt. En dat brengt beweging in je leven. ‘Lopen maakt open’, open voor elkaar, in medeleven en vergevingsgezindheid. Open ook om steeds weer naar elkaar op weg te gaan, de eerste stap te zetten. Dat houdt je in beweging, ook als je lichamelijke mobiliteit te wensen overlaat. We mogen opstaan en met Hem meegaan.
Lees meer

Dagboek 2019

Het Filippus dagboek 2019 verschijnt in september 2018.

Bestel hier!

Bekijk alle publicaties op de webshop Kameel.nl

Al onze publicaties zijn te bestellen op Kameel.nl: dé online christelijke boekhandel van Nederland!

Kameel.nl

Missie

Wij bieden ondersteuning aan de zelfstandige gelovige

Filippus ziet het als zijn taak om gelovigen te helpen hun geloof te verdiepen, te vernieuwen en te verankeren in het Woord van God.
Filippus biedt ondersteuning aan de individuele gelovige en toont daarin ook kerkelijke, missionaire en maatschappelijke betrokkenheid.
Filippus richt zich op de generatie van ouders en grootouders en via hen op de jeugd.