Filippus

Uitgeverij voor bijbelse geloofsvernieuwing
Over ons
dinsdag 20 februari 2018

Dagelijkse passage Filippus Dagboek

Matteüs 6:34 Lied 905:4
‘Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.’ (vs. 34) ‘Zorgen moet je niet maken, zorgen moet je doen.’ Leuk gevonden. Maar er valt nog wel iets meer over te zeggen! Alleen al in Nederland leven anderhalf miljoen mensen onder de armoedegrens. Niet weinigen van hen leven bij de dag. Sommigen weten niet of ze er de volgende dag nog zullen zijn. De meeste landgenoten hebben het weliswaar goed en hebben alles goed geregeld met het oog op de toekomst. Niks mis mee. Maar … je weet niet eens of je er morgen nog bent. En de vraag dringt zich op: waar haal je het vertrouwen vandaan om te leven? Het evangelie wekt de indruk dat Jezus een grenzeloos vertrouwen heeft in een God die de wereld liefheeft en trouw blijft. Dat is Jezus’ ervaring en die gunt Hij iedereen. Dat vertrouwen maakt het haalbaar dat (ook de noodzakelijke) zorg niet meer beslag op je legt dan nodig is.
Lees meer

Dagboek 2018

Het Filippus dagboek 2018 is door grote vraag helaas uitverkocht.

Andere titels

Bekijk alle publicaties op de webshop Kameel.nl

Al onze publicaties zijn te bestellen op Kameel.nl: dé online christelijke boekhandel van Nederland!

Kameel.nl

Missie

Wij bieden ondersteuning aan de zelfstandige gelovige

Filippus ziet het als zijn taak om gelovigen te helpen hun geloof te verdiepen, te vernieuwen en te verankeren in het Woord van God.
Filippus biedt ondersteuning aan de individuele gelovige en toont daarin ook kerkelijke, missionaire en maatschappelijke betrokkenheid.
Filippus richt zich op de generatie van ouders en grootouders en via hen op de jeugd.