Filippus

Uitgeverij voor bijbelse geloofsvernieuwing
Over ons
zondag 25 maart 2018

Dagelijkse passage Filippus Dagboek

Lucas 23:39-43 Lied 578:1, 6
‘Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt.’ (vs. 42) Aan het kruis ontmoet Jezus twee misdadigers. Zij horen bij het gewapend verzet. Ze zeggen: ‘Wij moeten ons volk bevrijden van de bezetter. De Romeinen horen hier niet, ze moeten terug naar Rome en ons niet langer de wet voorschrijven’. De twee misdadigers zijn opgepakt en aan het kruis beland. De ene zegt tegen Jezus, spottend: ‘Jij bent toch de Messias? Red jezelf en ons daarbij’. Dat is een begrijpelijke reactie. Een messias redt. Een messias verlost. Het is ondenkbaar dat de messias aan het kruis belandt. Uiteindelijk blijkt de tweede misdadiger wel belangstelling te hebben voor Jezus. Dat deze man in de gekruisigde Jezus de Messias herkent is heel bijzonder. Iedereen denkt: het is afgelopen, het is over en sluiten met Jezus. Behalve deze man. Zijn gebed is als een licht in de nacht, ook voor ons: ‘Jezus, denk aan mij wanneer u in uw konink rijk komt’.
Lees meer

Dagboek 2018

Het Filippus dagboek 2018 is door grote vraag helaas uitverkocht.

Andere titels

Bekijk alle publicaties op de webshop Kameel.nl

Al onze publicaties zijn te bestellen op Kameel.nl: dé online christelijke boekhandel van Nederland!

Kameel.nl

Missie

Wij bieden ondersteuning aan de zelfstandige gelovige

Filippus ziet het als zijn taak om gelovigen te helpen hun geloof te verdiepen, te vernieuwen en te verankeren in het Woord van God.
Filippus biedt ondersteuning aan de individuele gelovige en toont daarin ook kerkelijke, missionaire en maatschappelijke betrokkenheid.
Filippus richt zich op de generatie van ouders en grootouders en via hen op de jeugd.