Filippus

Bestel hier

Dagboek 2022

Het Filippus dagboek 2022 is verschenen én in de webshop te bestellen!

Bestel hier!

Bekijk alle publicaties op de webshop filippus.kameel.nl

Al onze publicaties zijn via filippus.kameel.nl te bestellen in dé online christelijke boekhandel van Nederland!

Kameel.nl

Missie

Wij bieden ondersteuning aan de zelfstandige gelovige

Filippus ziet het als zijn taak om gelovigen te helpen hun geloof te verdiepen, te vernieuwen en te verankeren in het Woord van God.
Filippus biedt ondersteuning aan de individuele gelovige en toont daarin ook kerkelijke, missionaire en maatschappelijke betrokkenheid.
Filippus richt zich op de generatie van ouders en grootouders en via hen op de jeugd.