Filippus

Uitgeverij voor bijbelse geloofsvernieuwing
Over ons
01/18/2018

Dagelijkse passage Filippus Dagboek

1 Koningen 6:14-28 (38) Psalm 5:3
‘De achterzaal (...) werd (...) ingericht om er de ark van het verbond (...) in onder te brengen.’ (vs. 19) Wat een pracht en praal, ook binnen in de tempel! Zoals een minnaar voor zijn geliefde het mooiste sieraad uitzoekt, zo heeft Salomo het gebouw voor zijn God prachtig versierd. Twee grote cherubs, dat zijn engelen, worden zo geplaatst dat hun vleugels elkaar bijna raken. Dat moet een intense ervaring zijn geweest: je daar in de tempel omgeven weten door de armen van de cherubs! Wat een prachtig beeld, ook voor ons. In het huis van God ben je veilig, omgeven door Gods vleugels. Een aparte plek wordt ingericht voor de ark van het verbond. Een achterzaal met deuren. De majesteit van God is zo groot, daar kun je niet zomaar rechtstreeks mee in contact komen. Maar zijn tegenwoordigheid is alom voelbaar. De HEER is hier in glorie en luister. Wij hebben Gods heerlijkheid gezien in Jezus. In Hem, als in een tempel woont God.
Lees meer

Dagboek 2018

Het complete dagboek is te bestellen op de christelijke webshop kameel.nl

Bestellen

Bekijk alle publicaties op de webshop Kameel.nl

Al onze publicaties zijn te bestellen op Kameel.nl: dé online christelijke boekhandel van Nederland!

Kameel.nl

Missie

Wij bieden ondersteuning aan de zelfstandige gelovige

Filippus ziet het als zijn taak om gelovigen te helpen hun geloof te verdiepen, te vernieuwen en te verankeren in het Woord van God.
Filippus biedt ondersteuning aan de individuele gelovige en toont daarin ook kerkelijke, missionaire en maatschappelijke betrokkenheid.
Filippus richt zich op de generatie van ouders en grootouders en via hen op de jeugd.