Filippus

Uitgeverij voor bijbelse geloofsvernieuwing
Over ons
dinsdag 19 juni 2018

Dagelijkse passage Filippus Dagboek

Jeremia 42:1-10 Psalm 95:4
‘Laat de HEER, uw God, ons de weg wijzen en zeggen wat ons te doen staat.’ (vs. 3) Mooie woorden klinken in de oren van Jeremia. Zijn leven lang moet hij profeteren voor een volk dat niet naar hem luistert. Zijn leven lang wordt hij bedreigd. Hij maakt geen mooier verhaal van de werkelijkheid die God hem laat zien. Hij laat zich niet verleiden, zoals andere profeten, om de mensen naar de mond te praten. Ook nu niet. Hij weet dat zijn volksgenoten liever vertrekken. Hij weet dat ze zich onveilig voelen in hun eigen land. Ten prooi aan de willekeur van een vreemde koning? Of weten ze zich nog geborgen en beschermd door de hand van hun God? Er klinken mooie beloften. Ja, nu zullen ze naar Jeremia luisteren. Nu zullen ze zijn woorden ontvangen als het woord van God. Als hij bidt en God antwoordt, dan zullen zij luisteren. Na tegenslagen is het moeilijk het heft van ons leven niet in eigen handen proberen te nemen.
Lees meer

Dagboek 2019

Het Filippus dagboek 2019 verschijnt in september 2018.

Bestel hier!

Bekijk alle publicaties op de webshop Kameel.nl

Al onze publicaties zijn te bestellen op Kameel.nl: dé online christelijke boekhandel van Nederland!

Kameel.nl

Missie

Wij bieden ondersteuning aan de zelfstandige gelovige

Filippus ziet het als zijn taak om gelovigen te helpen hun geloof te verdiepen, te vernieuwen en te verankeren in het Woord van God.
Filippus biedt ondersteuning aan de individuele gelovige en toont daarin ook kerkelijke, missionaire en maatschappelijke betrokkenheid.
Filippus richt zich op de generatie van ouders en grootouders en via hen op de jeugd.