Filippus

Uitgeverij voor bijbelse geloofsvernieuwing
Over ons
dinsdag 13 november 2018

Dagelijkse passage Filippus Dagboek

Openbaring 21:22-27 Lied 776
‘… over haar schijnt Gods luister, en het lam is haar licht.’ (vs. 23) In het nieuwe Jeruzalem verwachten wij misschien wel een grote kathedraal in het hart van de stad. Of een prachtige tempel die groots is versierd. Maar niets van dat al: geen tempel, geen kerk, geen synagoge of andere heilige ruimte. Die ontbreekt, eenvoudigweg omdat de hele stad heilige ruimte ís! God woont bij de mensen. Hijzelf is de tempel. Hij maakt de hele stad tot tempel, tot ruimte waar Hij te vinden is. Sfeervolle stadsverlichting en mooie lantaarnpalen zijn ook niet nodig. Want het Lam is het Licht en het zal er nooit donker zijn. Alle duisternis, alles wat het licht niet kan verdragen, komt de stad niet in. Net als de zee, zal de nacht er niet meer zijn. Een lied zegt: ‘Lichtstad met uw paarlen poorten, wond’re stad zo hoog gebouwd, nimmer heeft men op deze aarde ooit uw heerlijkheid aanschouwd.’
Lees meer

Dagboek 2019

Het Filippus dagboek 2019 kunt u vanaf nu bestellen!

Bestel hier!

Bekijk alle publicaties op de webshop Kameel.nl

Al onze publicaties zijn te bestellen op Kameel.nl: dé online christelijke boekhandel van Nederland!

Kameel.nl

Missie

Wij bieden ondersteuning aan de zelfstandige gelovige

Filippus ziet het als zijn taak om gelovigen te helpen hun geloof te verdiepen, te vernieuwen en te verankeren in het Woord van God.
Filippus biedt ondersteuning aan de individuele gelovige en toont daarin ook kerkelijke, missionaire en maatschappelijke betrokkenheid.
Filippus richt zich op de generatie van ouders en grootouders en via hen op de jeugd.