Filippus

Uitgeverij voor bijbelse geloofsvernieuwing
Over ons
maandag 20 augustus 2018

Dagelijkse passage Filippus Dagboek

Psalm 69:8-22 Lied 544:1 en 4
‘U kent mijn smaad …’ (vs. 20) Het ergste waarmee je gekwetst kan worden is aantasting in je integriteit. Of dat de persoon die je ’t allerliefst is wordt beledigd en besmeurd. Dat is in deze psalm de eigenlijke pijn van David. Omdat hij opkomt voor de eer en de dienst aan God (vs. 8-10) wordt hij venijnig belachelijk gemaakt. Wat doet dat zeer! Tegen zulke laffe aantasting van je diepste intenties kun en wil je je niet verweren. Denk maar weer aan Jeremia en Jezus. Intussen mag je hopen dat je je zelf zo gedraagt dat door jouw reactie een medegelovige niet teleurgesteld in jou wordt en vooral niet in jouw God. Dat zou je beslist niet willen! Er kan een heilzame aanwijzing zitten in het gedrag van Jezus: Hij liet zich – onschuldig! – beschimpen. Dat betekent voor ons: geen zelfbeklag en onterecht lijden verdragen. En weten dat God die onverlaten kent. Bij alle onterechte aanvechtingen kun je alleen maar bestaan door overgave…
Lees meer

Dagboek 2019

Het Filippus dagboek 2019 verschijnt in september 2018.

Bestel hier!

Bekijk alle publicaties op de webshop Kameel.nl

Al onze publicaties zijn te bestellen op Kameel.nl: dé online christelijke boekhandel van Nederland!

Kameel.nl

Missie

Wij bieden ondersteuning aan de zelfstandige gelovige

Filippus ziet het als zijn taak om gelovigen te helpen hun geloof te verdiepen, te vernieuwen en te verankeren in het Woord van God.
Filippus biedt ondersteuning aan de individuele gelovige en toont daarin ook kerkelijke, missionaire en maatschappelijke betrokkenheid.
Filippus richt zich op de generatie van ouders en grootouders en via hen op de jeugd.