Filippus

Uitgeverij voor bijbelse geloofsvernieuwing
Over ons
donderdag 19 juli 2018

Dagelijkse passage Filippus Dagboek

1 Korintiërs 4:7b-8 Lied 314:2

‘Maar natuurlijk – u bent al helemaal verzadigd,
u bent al rijk, u bent al koningen geworden
zonder ons. Was u maar koningen geworden,
dan zouden wij het ook zijn.’ (vs. 8)
Blijkbaar beschouwt de gemeente in Korinte zich als een
gemeenschap van geslaagde mensen. De haven, die op
een ideale plek lag in de scheepvaartroutes van die dagen,
zorgde voor grote rijkdom. Die rijkdom en hun hoogmoed
leiden tot een houding van gearriveerdheid. Men
leeft alsof de gemeente al tot haar bestemming is gekomen.
Men gedraagt zich alsof het koninkrijk van God al
is aangebroken. Paulus vraagt aan de gemeente of ze
wel beseffen, dat alles wat ze hebben hun geschonken
is? ‘Jullie leven als koningen, maar jullie zijn het niet. Als
jullie koningen zouden zijn, dan zouden wij (als leden van
dezelfde gemeente) het immers ook zijn’. Gemeente van
Christus zijn, is gemeente zijn onder het kruis. Het koninkrijk
van God is nog niet aangebroken. Tegenslag, ziekte
en dood zijn soms ons deel. Gods toekomst is nog niet
aangebroken. We zijn als gemeente naar die toekomst
onderweg.

Lees meer

Dagboek 2019

Het Filippus dagboek 2019 verschijnt in september 2018.

Bestel hier!

Bekijk alle publicaties op de webshop Kameel.nl

Al onze publicaties zijn te bestellen op Kameel.nl: dé online christelijke boekhandel van Nederland!

Kameel.nl

Missie

Wij bieden ondersteuning aan de zelfstandige gelovige

Filippus ziet het als zijn taak om gelovigen te helpen hun geloof te verdiepen, te vernieuwen en te verankeren in het Woord van God.
Filippus biedt ondersteuning aan de individuele gelovige en toont daarin ook kerkelijke, missionaire en maatschappelijke betrokkenheid.
Filippus richt zich op de generatie van ouders en grootouders en via hen op de jeugd.