Wij geloven
in God de Vader, in Jezus Christus, zijn Zoon,
en in de Heilige Geest.

Gods liefde zien we in Jezus Christus,
die het oordeel over onze zonden wegdroeg.
Door zijn overwinning op de dood
geeft Christus door de Geest
aan allen die in Hem geloven
nieuw leven, dat eeuwig duurt.

Wij geloven dat deze boodschap belangrijk is
in de eenentwintigste eeuw
en dat het evangelie heilzaam is
voor mensen en samenleving.

Velen zijn vervreemd van God en zijn dienst;
vormen van gemeenschap zijn verloren gegaan,
mensen zijn op zichzelf teruggeworpen.

In ons land wordt gezocht naar God
naar zingeving en religie,
want individualisering en materialisme,
angst en verwarring
maken het leven zwaar
en verdonkeren het bestaan

Kenmerkend voor onze tijd is
de flitsende ervaring die snel vervliegt.
Het evangelie geeft houvast
en raakt in vreugde en verdriet
het hart van de mens
vanaf zijn begin én over de grens van de dood heen.

Naar zekerheid en blijdschap
wordt door velen gezocht,
in en buiten de kerken.
Daarin zien wij een opening
voor de blijde boodschap.

Wij geloven dat Bijbel en geloof
juist vandaag relevant zijn.

Dit geloof geeft ons leven zekerheid,
een oud en altijd nieuw fundament,
en boven alles blijdschap op onze weg.