Het bestuur van Filippus

  • H. Hoogenhout (Harmen), voorzitter
  • ds. P.H. Zaadstra (Peter), secretaris/penningmeester
  • mevr. ds. C.M. Blokland-den Hertog (Carolina)
  • ds. J. de Jong (Jeroen)