Wie is Filippus?

De Stichting Gereformeerd Traktaatgenootschap Filippus is een zelfstandig onderdeel van Uitgeverij Royal Jongbloed te Heerenveen. Filippus is daar een van de ‘imprints’.

Onze kracht ligt in geloofsverdieping, toerusting en geloofsvernieuwing, in Bijbelstudies en opiniërende publicaties.

Belangrijkste uitgave is het jaarlijks verschijnende Filippus Dagboek. U vindt daarin voor elke dag een Bijbelgedeelte met overdenking en een liedsuggestie. Bekijk en bestel de nieuwe editie in onze webshop. Daar vindt u ook de nieuwe wensboekjes (september 2019): zeven kaarten met extra’s — om weg te geven of te versturen.

Dit geloof geeft ons leven zekerheid,
een oud en altijd nieuw fundament,
en boven alles blijdschap op onze weg