ANBI

 1. Naam: Stichting Gereformeerd Traktaatgenootschap Filippus
 2. RSIN: 25.33.054
 3. Contactgegevens
 4. Doelstelling:
  A. de vervaardiging en verspreiding van christelijke lectuur die is gebaseerd op de bijbel en het belijden van de kerk;
  B. de stichting beoogt niet het maken van enig vermogensvoordeel (artikel 2 van de statuten).
 5. Beleidsplan: zie beleidsplan.
 6. Bestuurssamenstelling
 7. Beloningsbeleid: conform de statuten ontvangen bestuurders geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
 8. Verslag uitgeoefende activiteiten: zie 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 201720162015201420132012.
 9. Financiële verantwoording: zie jaarrekening 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016201520142013, 2012.