Wordt u ook donateur?

Al sinds 1881 geeft Filippus jaarlijks een bijbels dagboek uit. Graag willen wij met deze en ander publicaties blijven getuigen van het evangelie van Jezus Christus en behulpzaam zijn bij de verdieping en vernieuwing van het geloof.

U kunt het werk van Filippus ondersteunen door donateur te worden. De jaarlijkse bijdrage is minimaal € 15,00. Sinds enkele jaren ontvangen onze donateurs als dank daarvoor het Filippus dagboek gratis thuis.

Stichting Gereformeerd Traktaatgenootschap Filippus (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40477922) is door de belastingdienst erkend als ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI). Uw donatie of gift is fiscaal aftrekbaar.

Ik word donateur